Hologramowa pieczęć w trójwymiarze

W ostatnim czasie na terenie Holandii i Polski były oferowane do sprzedaży gołębie – określane przez „fałszywych przyjaciół” sportu gołębiarskiego - jako oryginalne gołębie Borkera. Te młode gołębie były oferowane wraz z podrobionymi pochodzeniami. Aby uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji, opieczętowaliśmy nasze pochodzenia kosztownymi, ale za to dobrze zabezpieczonymi przed sfałszowaniem trójwymiarowymi hologramowymi etykietami. Na tych trójwymiarowych hologramowych etykietach znajdują się umieszczone na różnych płaszczyznach tekst i grafika w wielu kolorach. Podczas przyglądania się tym płaszczyznom ukazują się one w ich nasyceniu odmiennie uporządkowane. Powstaje znany efekt trójwymiarowego wpływu głębokości. Naklejona na dokument etykieta z pieczęcią ulega samozniszczeniu przy próbie jej odklejenia. Ponadto jest ona praktycznie nie do skopiowania.